Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Naar aanleiding van het krantenartikel op 24 augustus j.l. (1979) volgt er nu reactie door de Directie van de Papillon.

Als Papillon bar zijn wij een grote trekpleister voor de jeugd, dit zullen wij niet durven te ontkennen.Waarom? omdat er zoveel gevochten wordt of omdat het er zo ongezellig is? Nee, omdat het omgekeerde waar is. Wij vervullen een sociale functie omdat wij bezoekers opvangen en begeleiden. Waar moet de jeugd anders naar toe? Als bar zijnde doen wij al het mogelijke om ook buiten de bar de ‘overlast’ en het ‘vandalisme’ te bestrijden, doordat wij de volgende regel toepassen:
Diegenen die bij vandalisme zijn betrokken worden door ons geweigerd en hier houden wij ons ook aan! Wij houden ons hier nu al vier jaar aan als enige exploitant zouden wij durven zeggen.

Naar aanleiding van een handtekeningenaktie vinden wij het zeer onrechtvaardig, dat er een artikel in de krant verschijnt ten koste van onze goede naam. Deze is er volgens ons op gebaseerd, dat de Papillon Bar de veroorzaker is van de onregelmatigheden, die zich voordoen. En dat men eisen gaat stellen tot vervroeging van ons sluitingsuur vinden wij absurd. Een bar valt niet meer weg te denken in deze Hardenbergse samenleving. Wist u dat deze bar al vier jaar voor het publiek toegankelijk is zonder enige verandering in negatieve zin? Hiermede bedoelen wij, dat wij van het begin al zijn begonnen om onze naam op te bouwen. Mede doordat wij alle negatieve elementen, die zich niet aan de sociale gedragsregels kunnen houden, de toegang tot de bar ontzeggen!

Er zijn helaas veel mensen, die, zodra ze het woord ‘Bar’ horen, negatief gaan reageren. Waarom? Omdat het een hedendaags verschijnsel is. Tevens denkt men, dat na sluitingstijd de boel buiten op straat nog even kort en klein geslagen wordt. Wat speelde er zich vroeger af, toen de Oosteinde-bewoners zelf nog jong waren en het woord ‘Bar’ nog een begrip uit het Westen des lands was? De tijden zijn veranderd. Deze dingen worden helaas genegeerd. Als men dit zou gaan vergelijken met datgene wat er zich nu in Hardenberg afspeelt, valt het verhoudingsgewijs allemaal wel mee.

Het feit, dat men het politiekorps verwijt, dat ze steeds achter het net vissen is in ons geval niet waar. Door de goede contacten tussen ons en het gemeentelijke politiekorps proberen wij zoveel mogelijk van deze negatieve elementen buiten Hardenberg te houden. Bovendien worden er volgens de pers ook flesjes bier op straat stuk gegooid. Wij verkopen géén bier in flesjes!

Kris van Meerlo

Bedrijfsleider Meerlo van Papillon: Als er in Hardenberg iets gebeurt dan hebben wij het gedaan……

De mentaliteit van de Oosteinders, op enkele uitzonderingen na, laat heel wat te wensen over. Ten eerste worden wij geboycot bij elk evenement dat hier op het Oosteinde plaatsvindt. Het is ons ten gehore gekomen, dat enkele leden van de winkeliersvereniging hun lidmaatschap op zullen zeggen bij onze toetreding. Dit zal wel gebaseerd zijn op dubieuze redenen. Wij zijn óók middenstanders! Men heeft premies, door ons aangeboden, tijdens de wielerronde van Hardenberg, afgeslagen.

Wat de synagoge en het schoolgebouw betreft graag het volgende: deze historische panden maken op het ogenblik een haveloze indruk. Ligt dat aan ons? Volgens de omstanders wel! Voor ons is het helemaal een doorn in het oog. De buurt en andere Hardenbergers bewijzen het door te wijzen naar de gebroken ramen en deuren en daarna op ons pand. Wij hebben zelf meerdere malen geconstateerd, dat deze ramen niet sneuvelen na het sluitingsuur, maar door de week. Deze ramen worden veelal ingegooid door scholieren tijdens de middagpauze en na schooltijd. Dit zijn meestal kinderen tussen tien en veertien jaar. Dáár wordt niet op gereageerd! Wel wordt er een fotograaf gechartert als er tijdens de Klepperstad-evenementen een bloembak omver ligt. Dan wordt er een foto gemaakt van enige hulpvaardige buurtbewoners, die bezig zijn deze weer overeind te zetten. Na het klikje van de camera loopt men weg, terwijl de omgevallen bak de gehele dag in horizontale toestand blijft liggen, als aanfluiting voor de buurt. Misschien ook wel om ons een beetje negatief naar voren te laten komen bij de buitenstaanders. Dat is toch niet gezond! Waarom vraagt men niet om een idee ter verfraaiing van het geheel tijdens de Klepperstad manifestaties? Met een beetje meer overleg met ons, kan heel wat bereikt worden, om ongevallen bloembakken te voorkomen.

Het enige, om overlast te voorkomen, is om aan bepaalde figuren, die zich niet aan de gedragsregels kunnen houden een lokaalverbod in de plaats Hardenberg op te leggen. Moeten wij en onze klanten lijden onder het wangedrag dat plaats vindt door mensen, die allang door ons geweigerd worden en die zich bij andere exploitanten ophouden? Deze mensen zijn er de oorzaak van. Men kan beter denken dan zeggen, want wat men zegt, moet men ook kunnen verantwoorden.
Men moet de fout elders zoeken en laat het niet ten koste van ons gaan.

De heer P. Vleesman,
Oosteinde 14, Hardenberg
Bedrijfsleider Meerlo van Papillon: Als er in Hardenberg iets gebeurt dan hebben wij het gedaan……