Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Rellen

Na de “BIERKAAI” volgden de “RELLEN” waarvan het één en ander nog bewaard is gebleven zoals foto’s en krantenknipsels.

 

Zeker tiental ruiten stuk en 2 aanhoudingen

In een commentaar van politiezijde heeft hoofdinspecteur korpschef P. van Brakel over de rellen van zaterdagavond meegedeeld dat er na het middernachtelijk uur zaterdag op zondag tegen de duizend jongelui in het centrum van Hardenberg waren. Dit alles vanwege het vroegere sluitingsuur voor de horeca. Ten dele waren het sensatie-zoekenden maar ook ouderen waardoor het politiewerk er niet gemakkelijker op werd.veneb.

Deze mensen lopen dan uiteraard een groot risico. Men kan zich beter verre houden van onlusten als men daar liever zelf niet bij betrokken wordt. De Hardenbergse politie had enkele verloven ingetrokken en extra mensen in dienst en was er op voorbereid dat er problemen zouden ontstaan.
“We hadden de hoop dat iedereen z’n gezonde verstand zou gebruiken, maar dat was een hoop die ijdel bleek te zijn. Het was wel duidelijk dat deze jongeren hun eigen zaak geen goed doen en dat zij ook de horeca geen goed doen. Toen de eerste baksteen door een ruit ging van een winkelier, vrijwel onmiddelijk gevolgd door een tweede door de andere ruit, is de politie begonnen met het uitvoeren van charges” aldus de heer Van Brakel.

De politie werd bekogeld met stenen waardoor ook schade aan drie politieauto’s zijn ontstaan, een auto is zelfs nog op z’n kant gezet door de jeugd en heeft aanzienlijke schade. Minstens een stuk of tien ruiten zijn aan diggelen gegooid en twee jongeren werden door de politie aangehouden. Zij bleven de hele nacht door in het bureau en zijn pas zondagmiddag om drie uur weer vrijgelaten. Tegen hen zal proces verbaal worden opgemaakt

Vanwege vervroegde sluiting bars!

Rellen in centrum van Hardenberg
Het vervroegen van de sluitingstijd voor de horeca in Hardenberg van twee uur in de nacht naar half één, heeft in het afgelopen weekeinde voor hevige rellen gezorgd. Met name in de nacht van zaterdag op zondag trokken in Hardenberg hele horden jongeren door de straten van het stadscentrum en gooiden op verschillende plaatsen ruiten in. Er sneuvelden er zeker een tiental, waaronder één bij de burgemeester. Ook een aantal spiegelruiten van winkeliers gingen aan diggelen. Naar schatting van de politie waren die nacht zo’n duizend op sensatie beluste jongeren op de been. Toen de eerste steen door de ruiten ging, meteen gevolgd door een tweede, is de politie begonnen met het uitvoeren van charges.HOFSTEDE

Een paar verloven waren ingetrokken en er was voor extra manschappen gezorgd, zodat een vrij groot aantal politiemensen in actie was om op verschillende plaatsen de gummiknuppels te hanteren. Twee aanhoudingen werden er verricht. Een 18-jarige ging mee naar het bureau omdat hij een politieman met zijn brommerhelm op het hoofd sloeg. De tweede had zich niet willen verwijderen en viel de politie aan. De hele nacht zijn ze verder ingesloten geweest en pas zondagmiddag om drie uur weer op vrije voeten gesteld. Er zal tegen hen proces verbaal worden opgemaakt.

De rellen begonnen om half één toen er met vuurwerk werd gegooid in het centrum. Uit de groep die daarmee bezig was, kwam ook de eerste steen die een winkelruit vernielde. Tot omstreeks 3 uur in de nacht bleef het onrustig en ook de politieauto’s moesten het ontgelden. Drie liepen er schade op, een daarvan kreeg aanzienlijke schade toen deze wagen door de jongeren op zijn kant werd gezet. Ook zondagavond werd in het centrum nog een ruit ingegooid, maar verder bleef het deze avond rustig.

Dichtgespijkerde ramen, een beeld van Hardenberg in het afgelopen weekeinde.
Het centrum van Hardenberg is in het weekeinde veranderd in een slagveld, veroorzaakt door honderden jongeren die ageerden tegen het sluiten van de bars om 00.30 uur. Tientallen politiemensen moesten de ‘lange lat’ gebruiken om op te treden tegen het vergaande vandalisme waardoor talrijke grote en kleine winkeruiten sneuvelden. De onrust begon al even na elf uur, zaterdagavond, toen de eerste jongeren vertrokken om de trein van half twaalf nog te halen.

VENEB2Het grote geweld begon echter pas om half één in de nacht toen de bars sloten en honderden jongeren op straat kwamen. Aanvankelijk was het Oosteinde de plaats van de onrust, later verplaatste dit zich naar de Markt. Wilde achtervolgingen door soms smalle straatjes, van vluchtende jongeren gevolgd door politiemannen met gummilatten, duurden tot diep in de nacht voort. Pas omstreeks 03.00 uur keerde de rust weer terug en konden de bewoners de balans opmaken van de aangerichte schade en hun ruiten dichtspijkeren.

Aan de Oosteinde wordt ’s nachts om drie uur de ravage van straat geveegd.

Straat vegen bij Hofstede

Straat vegen bij Hofstede

Vredig tafereel tijdens charge

De politie van Hardenberg moest in de nacht van zondag op maandag nog even in actie komen omdat enkele jonge barbezoekers bij groentehandel Meijer een etalageruit hadden ingegooid. De politie kon met korte actie volstaan. Terwijl er voor de groentehandel een charge werd uitgevoerd trok een jong paartje, links, zich daarvan niets aan. Zij hanteren blijkbaar de leus “Make love, no war”

vredig tafereel tijdens charge

vredig tafereel tijdens charge

Ongeveer duizend jongeren hebben zaterdagavond voor een complete chaos in het centrum van Hardenberg gezorgd. Meer dan tien ingegooide ruiten, drie beschadigde politiewagens en duizenden guldens schade prijken op de balans van een roerig weekeinde dat ontstond als reactie op het niet meer verlenen van ontheffingen aan bars na het tijdstip van 00.30 uur. Met harde hand en met gebruik van gummiknuppels en ‘lange lat’ moest de politie optreden om de merendeels opgeschoten jeugd te verspreiden.

Oosteinde

Het begin van de onrust in het centrum

Het Oosteinde, de Markt en Marktstraat waren in hoofdzaak het toneel van een ware veldslag die zich kenmerkte door joelende en stenen gooiende jongeren en door de politie ingezette achtervolgingen door smalle straatjes en brandgangen. In totaal werden vier personen aangehouden waarvan zaterdag twee voor mishandeling van politiemannen. Ook zondag werden twee mannen aangehouden, maar bleef het overigens vrij rustig en na 00.30 uur gingen de meeste barbezoekers rustig naar huis.

De ongeregeldheden hadden tot gevolg dat Hardenberg in de loop van zondag een ware stroom op sensatie beluste belangstellenden trok waardoor het in het centrum bijna net zo druk was als op een doordeweekse dag. Vrijdagavond was het feitelijk al de eerste keer dat de bars om 00.30 uur dicht moesten zijn. In samenspraak met de ingestelde overlegcommissie werd echter besloten deze avond niet te streng op te treden. Ook de barbezoeker was uitermate gering en er gebeurde niets bijzonders. Verschillende bars waren echter op het vastgestelde tijdstip nog niet leeg en gesloten.

Zo chaotisch als het zaterdagavond was, zo rustig was het zondagavond weer. Wel werd er weer een ruit ingegooid en wist de politie twee mannen aan te houden. Dit was echter al in de loop van de avond, nog voor de sluitingstijd. Ook zondag was het barbezoek niet groot. Wel bleven enkele jongeren nog een tijd lang rond de bars lopen maar tot gewelddadigheden kwam het niet meer.

“Een grote puinhoop” was volgens de politie zaterdag het gevolg van het vervroegen van het sluitingsuur voor de horecabedrijven in Hardenberg van twee uur tot half één.rellen_Hberg

Drie winkelruiten sneuvelden, enkele cafébezoekers raakten gewond en een politieauto werd ondersteboven geworpen omdat boze barbezoekers hun ongenoegen op straat uitleefden.

Hardenberg heeft besloten de café’s vroeger te laten sluiten, omdat het stadje overlast ondervond van dorstigen uit de verre omgeving die door het late sluitingsuur van Hardenberg werden aangetrokken.

De tegen hun zin op straat gezette barbezoekers protesteerden ook met het gooien van vuurwerk. De met gummilatten uitgerukte politie arresteerde twee personen.

Zowel de plaatselijke horeca als de politie verwachten komend weekeinde opnieuw problemen.

Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen weekeind gaan wij de komende weekeinden met vrees tegemoet. Wij vragen ons af of al datgene wat zich afgespeeld heeft en wat er nog af gaat spelen wel ten gunste komt van het oplossen van de problemen en als dit wel de juiste weg is? Wij ontkennen dit ten zeerste. Wij als horeca-ondernemers hebben de moeilijkheden aan zien komen en wij hebben dit ook medegedeeld aan de desbetreffende instanties. Wij verafschuwen het gebruik van geweld. Want geweld lokt geweld uit. Het vechten tegen de bierkaai is onzes inziens onjuist behandeld. Mede doordat deze door toedoen van bepaalde voorvallen in een stroomversnelling is gebracht heeft men een te abrupte beslissing genomen. Men heeft totaal niet gereageerd op onze voorstellen tot het opschorten van het raadsbesluit.

Men had ook met ons in overleg kunnen treden omtrent de voorstellen die door ons zijn gedaan. Waaronder het wijzigen van de verkeerssituatie tijdens de weekeinden, het instellen van een systeem waarbij men ons namen zou kunnen verstrekken van personages die zich niet aan de algemene regels kunnen houden. Opdat wij deze figuren zouden kunnen weren.

Ook aan de handtekeningenactie die door onze klanten is gehouden waarin gevraagd werd wat de barbezoekers na half één zouden kunnen gaan doen is geen aandacht geschonken. Deze handtekeningenactie was georganiseerd door goedwillende barbezoekers. Of het feit dat de bars bijvoorbeeld na half één geen mensen meer toe zouden gaan laten. Trouwens de meeste moeilijkheden vonden plaats voor twaalf uur. Maar wat er zich nu afspeelt leidt alleen maar tot verergering van de problemen en het beperkt de leefbaarheid van Hardenberg voor alle partijen.

Laat ons a.u.b. om de tafel gaan zitten om zodoende de moeilijkheden op te lossen en niet om ze op te lossen met de gummilat. Ik hoop dat men aandacht aan dit schrijven wil schenken.
Hoogachtend,
K.Meerlo
Bedrijfsleider Papillon.

SJAALHet was zaterdagavond omstreeks middernacht in het Oosteinde bijna net zo druk met autoverkeer als op koopavond. Maar met dien verstande dat de inzittenden merendeels uit jongeren bestonden die, soms met spandoeken, proberen te ageren tegen de vervroegde sluiting van de bars. Even na elf uur was het al wat drukker geworden omdat een aantal van de barbezoekers de laatste trein moesten halen. Ook dit ging gepaard met het nodige (?) lawaai. De spanning in het centrum steeg met de minuut, mede veroorzaakt door het grote aantal belangstellenden dat is afgekomen op de verwachtingen dat het deze avond wel eens zou kunnen gaan spannen. Een verwachting die niet hoog gespannen genoeg kan zijn, want ruim anderhalf uur later groeit de chaos naar het hoogtepunt. In Hardenberg breekt op dat moment een ware veldslag los.

Het is 00.30 uur, het ‘uur U’ voor de bars in het centrum. Aan het Oosteinde drommen honderden jongeren de straat op. Op het kruispunt met de Adm.Helfrichstraat blijven ze staan, joelend en schreeuwend. Politie laat zich nog niet zien, het zou te provocerend werken. Dan, als in een flits, schiet er ineens een arm uit de menigte omhoog en sneuvelt boven de winkels een eerste ruit. Dit is het sein waar de meute op heeft gewacht. Bij de politie komen nu zulke alarmerende berichten binnen dat de wagens, die elders stand-by stonden, naar het Oosteinde stuiven. Als een horde dolgeslagen dieren stuift de menigte uiteen, een veilig heenkomen zoekend voor de zwaaiende gummiknuppels die soepel worden gehanteerd. Niettemin sneuvelt er tegelijk een grote spiegelruit van een winkel, worden er donderslagen afgestoken en stenen gegooid. In korte tijd is het Oosteinde schoongeveegd maar menige jongen heeft van zeer nabij het asfalt of de straatklinkers gezien, kronkelend over het wegdek met een dreigende gummilat boven het hoofd.

div._005Van harte gegund.
Het is al één uur geweest als de burgemeester met de korpschef van politie en enkele andere politiemannen in het Oosteinde verschijnen. De straat is bijna uitgestorven en slechts één eenzame jongeman slentert het centrum uit maar wordt nog door een met de gummilat zwaaiende politiechef gemaand zich te verwijderen. Even later zal bij de burgemeester ook een ruit worden ingegooid, maar als hoofd van politie bevindt deze zich op dat moment in de omgeving van de Markt waarheen de onrust is verplaatst. Ook daar gaat het er hard aan toe en wordt de lange lat duchtig gebruikt tegen al te provocerende jongeren, maar ook tegen op sensatie beluste ouderen die een goed heenkomen moeten zoeken.

Hier gaat ook een politieauto op zijn kant, andere wagens van de politie worden door rondvliegende stenen beschadigd. Ook aan de Markt en aan de Marktstraat sneuvelen ruiten. Om kwart voor twee moet de politie versterking inroepen omdat er anders ruiten aan de lopende band zullen sneuvelen. Regelmatig worden niet alleen klappen uitgedeeld, maar zijn er ook achtervolgingen door straten, stegen en brandgangen. Korpschef Van Brakel , inspecteur Gaasenbeek en nog enkele mannen rennen door een straatje naar het Oosteinde een stel jongelui achterna. Op de kruising met de Stationsstraat gaat er een tegen de vlakte en jammert het uit. Het is een sinister gezicht dit allemaal zo vlakbij te moeten volgen. Dan wordt ook het verkeer geweerd uit de straten. Politiemannen zetten de straat af, het verkeer wordt omgeleid. Het is pas tegen drie uur als alles schoon is en kunnen de bewoners de schade opnemen. Geschrokken komen ze naar buiten en zien ze de scherven liggen. Buren schieten te hulp om te helpen, want maandag moeten de zaken weer open.

Het glas moet er uit, planken er voor. Hun werk wordt gadegeslagen door een aantal barhouders die uit hun horecagelegenheid zijn gekomen. Grinnikend worden opmerkingen gemaakt over de toch pijnlijke situatie. “t Is je van harte gegund…” durft een van hen nog tegen een winkelier te zeggen. Een opmerking die niet in dank wordt afgenomen, temeer daar het een van de leidende horecafiguren is die dit zegt.

Rustdag
Ook bij de politie zijn de verwachtingen voor de zondagavond pessimistisch. ‘Reken er maar op dat het vanavond weer bal wordt’, zegt één van hen.
Auto’s rijden in file door de stad, bij de dichtgetimmerde winkels wordt vaart geminderd. “Je zou verdorie vermakelijkheidsbelasting gaan heffen” zegt een cynische bewoner. Met spanning wordt de avond tegemoet gezien. Het lijkt er op dat de pessimisten gelijk krijgen.

Om kwart voor tien gaat de eerste steen van deze avond al door een ruit, vermoedelijk gegooid vanuit een brandgang zodat de daders onzichtbaar blijven. De politie komt tevergeefs en kan, gelijk de eigenaar van de winkel, slechts constateren dat de ruit aan diggelen ligt. Om half elf doet de politie die avond de eerste aanhouding, tien minuten later de volgende. Er wordt zeer tactisch opgetreden en hiermee waarschijnlijk voorkomen dat de toestand van zaterdag wordt herhaald. Als het sluitingsuur voor de bars nadert gaan de jongeren naar huis. Zonder verdere incidenten verloopt de nacht van zondag op maandag en kunnen de bewoners toch nog in alle rust slapen. Hoewel uiteraard de spanning en psychische druk blijft, die wordt niet zomaar weggevaagd.

Hardenberg maakt kennis met hardere aanpak
Minder jongeren en meer klappen is de verhouding van het roerige weekeinde dat achter ons ligt. Het tweede weekeinde vol onrust heeft weer een trieste balans te zien gegeven met gebroken ruiten, duizenden guldens schade, nerveuze bewoners, veel pijnlijke armen, benen en schouders door de rake klappen en honderden nieuwsgierigen die het werk van de politie weer hebben bemoeilijkt. De enige winst was zaterdagavond dat men een uur eerder naar bed kon, want in tegenstelling met de vorige week, toen na 03.00 uur nog de hamerslagen door het centrum klonken, was het nu om 02.00 uur al rustig.

ME1Niettemin was de spanning, vooral onder de bewoners, zeer groot door een flink aantal dreigende telefoontjes. De politie was met een bijna verdubbelde sterkte aanwezig en had hierbij de mobiele eenheid ingezet die, uitgerust met helm, schild en wapenstok, de menigte uiteen dreef. Niet alleen het centrum rond de Markt en Oosteinde met de bijbehorende zijstraatjes werden ontruimd, de kring werd nu veel groter gemaakt en de vluchtende horde werd tot over de Vechtbrug verdreven. Dit had echter tot gevolg dat de uitgevoerde charges nu ook plaatsvonden aan de Bruchterweg en Europaweg, de Marslaan en Parkweg. Bewoners die anders nooit met deze activiteiten werden geconfronteerd kregen nu dit schouwspel voor de deur.

Onder de honderden nieuwsgierigen kregen er heel wat rake klappen hetgeen al tot klachten heeft geleid. Bij de weer ingegooide ruiten waren er die nu al voor de tweede maal in één week tijd werden vernield. Maandag waren de nieuwe ruiten ingezet, zaterdagavond sneuvelden ze weer. Maar ook in verdere omtrek werden vernielingen aangericht. Aanhoudingen werden dit weekeinde niet verricht, wel werd er door de politie opvallend meer gesurveilleerd.

Liet men zich vorige week niet zien vóór de ongeregeldheden omdat dit provocerend zou werken, nu ging men vermoedelijk meer van de preventieve werking uit en reed men al in het begin van de avond met veel wagens door het centrum hetgeen er duidelijk op wees dat het niet in de bedoeling lag dat dezelfde taktiek zou worden gevolgd.

Weer rellen in Hardenberg
Ook het afgelopen weekeinde is het onrustig geweest in de binnenstad van Hardenberg, waar de jeugd andermaal haar ongenoegen liet blijken over het feit, dat het sluitingsuur van de horecabedrijven is teruggebracht van twee uur tot half één. De politie moest vooral zaterdagavond in actie komen om baldadige jongeren te kalmeren en daarin slaagden de politiemensen met behulp van de Mobiele Eenheid in recordtijd. Binnen een uur was het centrum volledig schoongeveegd. De schade bleef daardoor beperkt tot een zestal kapotte etalage-ruiten.

Vorige week werden er arrestaties verricht. Zover kwam het nu niet. Gisteravond was het net als vorige week zondagavond rustiger dan de zaterdag ervoor. Er sneuvelde één grote etalageruit.

Mobiele eenheid veegt Hardenberg schoon.
Het centrum van Hardenberg is zaterdagavond door een mobiele eenheid van de politie in zeer korte tijd schoongeveegd nadat voor de tweede maal opgeschoten jeugd de openbare orde en veiligheid verstoorde. Het was het tweede weekeinde waarin de agressie van de jongeren werd geuit omdat de bars in deze gemeente vervroegd moeten sluiten. Tot 00.30 uur bleef het betrekkelijk rustig in het centrum hoewel groepen jongeren zich op lawaaierige wijze bezig hielden. Hun aantal was aanmerkelijk kleiner dan vorige week. Toen waren er naar schatting ruim duizend jongeren op straat, nu waren het er enkele honderden.

Toen echter om vijf over half een de eerste ruit werd ingegooid was binnen een minuut de ME-brigade aanwezig. Nog nooit was de straat zo snel ‘schoongeveegd’ als op dat moment. Iedereen zocht een goed heenkomen hetgeen een moeilijke zaak was omdat aan alle kanten politiemensen, voorzien van helmen, schilden, wapenstokken en honden stonden opgesteld. Het ‘slagveld’ beperkte zich nu ook niet tot de Markt en het Oosteinde met enkele zijstraatjes, het gebied was nu veel uitgestrekter omdat de politiemacht de ordeverstoorders veel verder achtervolgde. Daarom was het ook op de Bruchterweg, de Voorstraat en Vechtbrug, de Marslaan en Parkweg erg onrustig door de talrijke charges.

Commentaar
Nog niets bereikt.
Wie kan de psychische druk voelen waaronder de gezinnen rondom de bars leven? Iedereen had wel verwacht dat er iets zou gebeuren na sluitingstijd van de bars, maar dat het tot zulke proporties zou uitgroeien had niemand verwacht. En je zal er maar wonen! Alsof die omwonenden de schuld hebben van dit alles. Het wordt wel beweerd, maar het zijn uiteindelijk de barhouders en hun bezoekers die de schuld van dit alles zijn. De barhouders mogen zich dan wel onttrekken aan hun verantwoordelijkheid als het ‘het buitengebeuren’ betreft, het feit dat het wekenlang rustig bleef toen enkele maanden geleden ‘de pen op de neus werd gezet’ spreekt toch voldoende. En als de jeugd, die zich zo graag volwassen gedraagt maar dit lang niet is, zichzelf wat in toom had gehouden was er ook niets gebeurd. Dat ze buiten nog even staan joelen en te schreeuwen is te begrijpen en zelfs nog wel te billijken.

Maar wat daarna gebeurde heeft niets meer met de kwestie als zodanig te maken. Hier waren het een aantal raddraaiers die hierin een gelegeheid zagen om weer eens een ‘heerlijke rel’ te schoppen. Ze zijn er goed in geslaagd, maar het is een vraag of ze zichzelf en anderen hiermee een dienst hebben bewezen. Een schade van duizenden guldens is nog wel te herstellen, niet de psychische schade aan de omwonenden. En als dan ook nog blijkt dat enkele barhouders grinnikend staan te kijken bij het ruimen van de scherven, nota bene door hun eigen bezoekers veroorzaakt, dan mag men concluderen dat saamhorigheid en sociaal gevoel nog ontbreken om tot een oplossing van het probleem te komen.

Belemmering voor de politie
Publiek vormt aanmoediging voor relschoppers
Bramerstraat2Terwijl er nog niets aan de hand was, de straten in het centrum van Hardenberg nog rustig en stil waren, stonden zaterdagavond op verschillende hoeken al groepjes mensen te wachten op de dingen die zouden komen. Reeds om half 12 stonden ze er, de nieuwsgierige Hardenbergers. Niet alleen jeugdige personen, maar ook ouderen. Een uur moesten ze wachten. Toen om 00.30 uur jeugdige barbezoekers met rotjes begonnen te gooien en even later met klinkers, zaten ze op de eerste rang.

De politie kon met hen geen rekening houden. De toeschouwers vormden voor de raddraaiers een aanmoediging en belemmerden de politie in haar taak. De politie verzoekt de Hardenbergers dan ook van de rellen weg te blijven. In de nacht van zondag op maandag was het rustiger. Enkele kwaadwillige barbezoekers vonden het echter nog een bravourestuk om nog wat ramen in te gooien. Het afgelopen weekeinde bleken er ook verstandige jeugdige barbezoekers te zijn. Zij hielden er rekening mee dat er omstreeks 00.30 uur moeilijkheden zouden komen en gingen vroegtijdig weg.

BramerstraatOpvallend was echter dat er om 00.30 uur nog veel zeer jeugdige jongens en meisjes enkele bars uitkwamen. Ook burgemeester L.A. van Splunder was hiervan getuige. In de gemeentelijke nota ‘Vechten tegen de bierkaai?’ staat ook dat er steeds op jeugdiger leeftijd wordt gedronken en dat hier een duidelijke taak van de ouders ligt. Het schoonvegen van het centrum gaf voor veel jongeren wel problemen. Ze konden daardoor niet meer bij hun brommer of auto komen. Rond het centrum trad de politie wel streng op, maar dat was om te voorkomen dat jongeren het centrum weer zouden ingaan.

Er stond publiek op de hoeken van de straten en de mensen kwamen uit hun huizen of hingen uit het raam, zelfs met verrekijker, om zich te verkneuteren aan de eventuele rellen.

Drie jongeren wegens gooien van stenen bij rellen aangehouden
div._007Dinsdagavond en woensdagmorgen heeft Hardenberger hemeentepolitie een drietal jongeren aangehouden wegens het gooien van stenen door een winkelruit aan het Oosteinde in het afgelopen weekeinde, bij de rellen die daar toen weer plaats hadden. Dinsdagavond werd een 17-jarige Hardenberger gearresteerd. Hij heeft bekend te hebben gegooid. Hij was op het politiebureau voor een andere zaak, want hij was tijdens de herrieschopperij z’n horloge kwijtgeraakt.

In het verhoor hierbij, kwam ook z’n bekentenis over het gooien van de steen. De grote ruit, die hierdoor aan diggelen ging betekent een schadebedrag van ƒ1300,-. Op het moment dat de ruit sneuvelde, waren er drie jongeren die stenen wierpen. Woensdagmorgen konden hiervoor de andere twee jongeren worden opgepakt. Het waren twee plaatsgenoten van 18 en 19 jaar.

Hardenbergers voor vernieling aangehouden.
De woorden van bugemeester Van Splunder, dat men de Hardenbergers niet behoeft schoon te praten, zijn duidelijk gestaafd door de aanhoudingen die deze week zijn verricht naar aanleiding van de onlusten on het weekeinde.

De eerste die werd aangehouden was een 17 jarige uit Hardenberg. De jongeman kwam aangifte doen van het verlies van zijn horloge tijdens de rellen in het weekeinde. Hoewel de politie aanvankelijk geen verdenkingen tegen hem had maakte men toch een praatje met hem waarbij hij uiteindelijk door-de-mand viel en bekende een winkelruit van 4 x 2 meter met een waarde van ƒ1300,- te hebben ingegooid.

Uit het verdere onderzoek dat door de politie werd ingesteld kwam de verdenking op nog twee Hardenbergers. Op een later tijdstip werd de 18-jarige van huis gehaald terwijl woensdagmorgen de 19-jarige op zijn werk werd aangehouden. Ook zij zouden medeplichtig zijn aan hetzelfde vandalisme. De jongelui zullen dezer dagen aan de officier van justitie worden voorgeleid die zaterdagavond persoonlijk getuige was van de onrust in Hardenbergs centrum.

Tientallen auto’s reden zaterdagavond al door het centrum van Hardenberg. Het was om half elf al behoorlijk druk in Oosteinde en op de Markt, voornamelijk door de talrijke nieuwsgierigen die iets willen zien van de te verwachten onlusten. De eerste groepen jongeren staan her en der verspreid en ook de jeugd van vroeger, nu 65+ers, staan op de hoek van de straat. Opvallend veel jongeren waren echter al naar huis met de laatste treinen en ook op eigen gelegenheid.
Waarschijnlijk met de vermaning van moeder toch vooral op tijd thuis te zijn, maar misschien ook door de rijkere ervaring van vorige week.

Op de vlucht voor de mobiele eenheid

Op de vlucht voor de mobiele eenheid

Hier en daar klinkt wat gejoel en geschreeuw, maar wie verwacht weer zo’n grote meute als vorige week te zien heeft het mis. De bars zijn lang zo druk niet bevolkt als vorige week en als de klok van half één heeft geslagen lijkt het alsof er meer nieuwsgierigen dan barbezoekers op straat zijn. Op de hoek van de Voorstraat en Fortuinstraat staat zeker 150 man als de bars leegstromen. Om middernacht, toen er nog niets viel te beleven, stonden er bij de muur van het kerkhof, Sportlaan-Stationstraat-Oosteinde, al tientallen mensen te kijken. “Je zou ze zo over de muur schoppen als het al niet vol was”, zegt een sarcastische bewoner.

Slechts enkele honderden jongeren zijn het die na half één op de kruising Admiraal Helfrichstraat – Oosteinde wat uitdagend bezig zijn. Dan gaat de eerste steen door de lucht en door een ruit. Dat is weer sein voor de onrust, maar ook voor de politie die nog geen twee minuten later met de mobiele eenheid het centrum instuift. Nog nooit is zo snel een straat schoongeveegd. In nog geen minuut zijn de straathoeken bezet, trekken de mannen in linie door de straten, bijgestaan door politiehonden, worden hier en daar de eerste klappen uitgedeeld en wordt de te ontruimen kring steeds groter. Na het Oosteinde volgt de Voorstraat, maar via zijstraatjes komen de jongeren toch weer achter de Spinde waar ze echter ook op een warm onthaal kunnen rekenen.

Stenen uit publiek.
Door de massale vlucht heeft iedereen een goed heenkomen gezocht, soms ook gewoon huizen binnen gevlucht. Onder leiding van de korpschef van de politie wordt een grote bar aan het Oosteinde leeggehaald. Er komen nog tientallen jongeren uit. Zij worden onmiddelijk tot in de verre omtrek verspreid, voor enige samenscholing is geen kans. De massa kijklustigen vormen voor de raddraaiers onder de jongeren een schitterende schuilgelegenheid. Op de hoek Sportlaan – Parkweg worden vanuit publiek stenen naar de politie gegooid en ook daar worden charges uitgevoerd. Aanvankelijk wordt het publiek, ook elders, door dringend optreden met de schilden achteruit en uit elkaar gedwongen, maar wie niet horen wil moet ook hier voelen en vallen er klappen.

Om half twee moet worden opgetreden bij de huishoudschool aan de Marslaan, maar ook aan de Bruchterweg en aan de Europaweg. Dit omdat de wijde omgeving wordt ontdaan van elke mogelijkheid om zich weer te hergroeperen. Dat probeert men ook nog met enkele tientallen jongeren tussen het zwembad en het gemeenschapscentrum De Haven. De situatie is zo gespannen dat barpersoneel aan de Markt politiebegeleiding vraagt om naar de auto’s en naar huis te kunnen gaan.

Ruiten dicht.
Omdat het centrum zo vlot is ontruimd behoeven de bewoners en winkeliers ook niet lang te wachten met het dicht timmeren van de gesneuvelde ruiten. De daarvoor benodigde materialen zijn bij voorbaat al ingekocht en met latten en platen worden de gaten gedicht. Dat het veelal wilde acties zijn geweest blijkt uit het feit dat ook niet-betrokkenen hun ramen zien sneuvelen. Die zaterdagavond is het echter al om 02.00 uur rustig. De mobiele eenheid trekt zich terug.

Zo rustig als het vrijdagavond was, zo rumoerig verliep de zaterdagavond. Nog even lijkt het er op dat ook de zondagavond weer moeilijk zal worden. Om half elf wordt er al een grote ruit ingegooid. Velen zeggen het gezien te hebben, maar niemand kan de juiste dader aanwijzen. In het donker zijn alle katten zwart en dat bemoeilijkt zelfs de meest zekere getuigen. Een aangehouden verdachte blijkt zo’n waterdicht alibi te hebben dat hij vlot weer op vrije voeten wordt gesteld. De regen, die zondagavond in stromen neerkomt, blijkt een bondgenoot van de politie te zijn. Als om 00.30 uur de bars uitgaan zoekt iedereen in haast zijn weg naar huis. Naast alle nieuwsgierigen waren beroepshalve aanwezig burgemeester mr. L. van Splunder die vergezeld was van de officier van justitie te Almelo die persoonlijk de gebeurtenissen in ogenschouw nam om deze eventuele vonnissen te kunnen laten meespreken.

Naar aanleiding van de rellen en onlusten en de daarbij aangerichte schade stelt de politie uiteraard een onderzoek in dat met name gericht is op de daders en onruststokers. ‘Maar het is opvallend dat er zo weinig getuigen zijn’, zegt een politiewoordvoerder. ‘De eerste week bleek dit al zo te zijn, maar onze mening, dat de mensen niet durven te getuigen, is in de tweede week wel versterkt’. Het is echter begrijpelijk dat men graag de identiteit van de daders komt, dit ter bevordering van de rust en veiligheid van de bevolking. Daarom doet de politie een beroep op iedereen die maar iets weet of gezien heeft dit door te geven.
De volledige anonimiteit van de tipgevers zal worden gewaarborgd. Men kan zelfs telefonisch of schriftelijk reageren zonder uw naam er bij te noemen. Angst voor welke gevolgen dan ook behoeft er niet te zijn. Op het bureau aan het Stephanusplein of op nr. 05232-1666 kan men alle gegevens kwijt.