Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Hardenberg maakt kennis met hardere aanpak
Minder jongeren en meer klappen is de verhouding van het roerige weekeinde dat achter ons ligt. Het tweede weekeinde vol onrust heeft weer een trieste balans te zien gegeven met gebroken ruiten, duizenden guldens schade, nerveuze bewoners, veel pijnlijke armen, benen en schouders door de rake klappen en honderden nieuwsgierigen die het werk van de politie weer hebben bemoeilijkt. De enige winst was zaterdagavond dat men een uur eerder naar bed kon, want in tegenstelling met de vorige week, toen na 03.00 uur nog de hamerslagen door het centrum klonken, was het nu om 02.00 uur al rustig.

ME1Niettemin was de spanning, vooral onder de bewoners, zeer groot door een flink aantal dreigende telefoontjes. De politie was met een bijna verdubbelde sterkte aanwezig en had hierbij de mobiele eenheid ingezet die, uitgerust met helm, schild en wapenstok, de menigte uiteen dreef. Niet alleen het centrum rond de Markt en Oosteinde met de bijbehorende zijstraatjes werden ontruimd, de kring werd nu veel groter gemaakt en de vluchtende horde werd tot over de Vechtbrug verdreven. Dit had echter tot gevolg dat de uitgevoerde charges nu ook plaatsvonden aan de Bruchterweg en Europaweg, de Marslaan en Parkweg. Bewoners die anders nooit met deze activiteiten werden geconfronteerd kregen nu dit schouwspel voor de deur.

Onder de honderden nieuwsgierigen kregen er heel wat rake klappen hetgeen al tot klachten heeft geleid. Bij de weer ingegooide ruiten waren er die nu al voor de tweede maal in één week tijd werden vernield. Maandag waren de nieuwe ruiten ingezet, zaterdagavond sneuvelden ze weer. Maar ook in verdere omtrek werden vernielingen aangericht. Aanhoudingen werden dit weekeinde niet verricht, wel werd er door de politie opvallend meer gesurveilleerd.

Liet men zich vorige week niet zien vóór de ongeregeldheden omdat dit provocerend zou werken, nu ging men vermoedelijk meer van de preventieve werking uit en reed men al in het begin van de avond met veel wagens door het centrum hetgeen er duidelijk op wees dat het niet in de bedoeling lag dat dezelfde taktiek zou worden gevolgd.

Weer rellen in Hardenberg
Ook het afgelopen weekeinde is het onrustig geweest in de binnenstad van Hardenberg, waar de jeugd andermaal haar ongenoegen liet blijken over het feit, dat het sluitingsuur van de horecabedrijven is teruggebracht van twee uur tot half één. De politie moest vooral zaterdagavond in actie komen om baldadige jongeren te kalmeren en daarin slaagden de politiemensen met behulp van de Mobiele Eenheid in recordtijd. Binnen een uur was het centrum volledig schoongeveegd. De schade bleef daardoor beperkt tot een zestal kapotte etalage-ruiten.

Vorige week werden er arrestaties verricht. Zover kwam het nu niet. Gisteravond was het net als vorige week zondagavond rustiger dan de zaterdag ervoor. Er sneuvelde één grote etalageruit.

Mobiele eenheid veegt Hardenberg schoon.
Het centrum van Hardenberg is zaterdagavond door een mobiele eenheid van de politie in zeer korte tijd schoongeveegd nadat voor de tweede maal opgeschoten jeugd de openbare orde en veiligheid verstoorde. Het was het tweede weekeinde waarin de agressie van de jongeren werd geuit omdat de bars in deze gemeente vervroegd moeten sluiten. Tot 00.30 uur bleef het betrekkelijk rustig in het centrum hoewel groepen jongeren zich op lawaaierige wijze bezig hielden. Hun aantal was aanmerkelijk kleiner dan vorige week. Toen waren er naar schatting ruim duizend jongeren op straat, nu waren het er enkele honderden.

Toen echter om vijf over half een de eerste ruit werd ingegooid was binnen een minuut de ME-brigade aanwezig. Nog nooit was de straat zo snel ‘schoongeveegd’ als op dat moment. Iedereen zocht een goed heenkomen hetgeen een moeilijke zaak was omdat aan alle kanten politiemensen, voorzien van helmen, schilden, wapenstokken en honden stonden opgesteld. Het ‘slagveld’ beperkte zich nu ook niet tot de Markt en het Oosteinde met enkele zijstraatjes, het gebied was nu veel uitgestrekter omdat de politiemacht de ordeverstoorders veel verder achtervolgde. Daarom was het ook op de Bruchterweg, de Voorstraat en Vechtbrug, de Marslaan en Parkweg erg onrustig door de talrijke charges.

Commentaar
Nog niets bereikt.
Wie kan de psychische druk voelen waaronder de gezinnen rondom de bars leven? Iedereen had wel verwacht dat er iets zou gebeuren na sluitingstijd van de bars, maar dat het tot zulke proporties zou uitgroeien had niemand verwacht. En je zal er maar wonen! Alsof die omwonenden de schuld hebben van dit alles. Het wordt wel beweerd, maar het zijn uiteindelijk de barhouders en hun bezoekers die de schuld van dit alles zijn. De barhouders mogen zich dan wel onttrekken aan hun verantwoordelijkheid als het ‘het buitengebeuren’ betreft, het feit dat het wekenlang rustig bleef toen enkele maanden geleden ‘de pen op de neus werd gezet’ spreekt toch voldoende. En als de jeugd, die zich zo graag volwassen gedraagt maar dit lang niet is, zichzelf wat in toom had gehouden was er ook niets gebeurd. Dat ze buiten nog even staan joelen en te schreeuwen is te begrijpen en zelfs nog wel te billijken.

Maar wat daarna gebeurde heeft niets meer met de kwestie als zodanig te maken. Hier waren het een aantal raddraaiers die hierin een gelegeheid zagen om weer eens een ‘heerlijke rel’ te schoppen. Ze zijn er goed in geslaagd, maar het is een vraag of ze zichzelf en anderen hiermee een dienst hebben bewezen. Een schade van duizenden guldens is nog wel te herstellen, niet de psychische schade aan de omwonenden. En als dan ook nog blijkt dat enkele barhouders grinnikend staan te kijken bij het ruimen van de scherven, nota bene door hun eigen bezoekers veroorzaakt, dan mag men concluderen dat saamhorigheid en sociaal gevoel nog ontbreken om tot een oplossing van het probleem te komen.