Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Bars gesloten

Bar-discotheek De Bijenkorf in Bergentheim heeft de deuren moeten sluiten. Het pand stond al enkele weken leeg. Het schijnt dat de zaak toch niet uit kon. Sinds maandag is ook bar-discotheek Papillon aan het Oosteinde te Hardenberg dicht. Getuige een spandoek krijgt de burgemeester de schuld. Hier wordt gedoeld op het vervroegde sluitingsuur dat een paar jaar geleden is ingevoerd. Aan de sluiting van de Papillon liggen echter enkele andere oorzaken ten grondslag.
De fiscus heeft de duimschroeven dusdanig aangedraaid dat het bedrijf niet verder gerund kon worden. Verder schijnt ook het bezoek wat te zijn teruggelopen. Dit ligt niet zozeer aan het vervroegde sluitingsuur maar meer aan de gewijzigde situatie van het centrum door de realisering van het winkelerf. Omwonenden was het al opgevallen, dat het er niet zo druk meer was. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit, dat het jeugdig publiek er nu niet meer met de auto en de brommer konden komen.

Bijenkorf dicht

Van de Papillon was gisteren niemand voor commentaar bereikbaar. Als de bar definitief dicht blijft, en daar lijkt het thans op, zal er hoogswaarschijnlijk geen horecabedrijf meer in gevestigd worden. Burgemeester mr. L.A. van Splunder deelde desgevraagd mee dat er dubbele bestemming op ligt. Het is zowel bestemming winkel als horecabedrijf. Doordat echter de raad in november 1979 een maximum aan het aantal vergunningen heeft gesteld is de kans groot dat een andere gegadigde geen vergunning krijgt. Er is namelijk geen sprake meer van een overgangsrecht.
Papillon dicht

‘Uit oogpunt van ruimtelijke ordening zullen we met het pand als het leeg komt iets anders moeten doen’, aldus burgemeester Van Splunder. Het maximum wil echter niet zeggen dat het plan van de heer G. Muis uit Bruchterveld, om van het voormalig hotel Brouwer een gezellige bistro te maken niet door kan gaan. ‘Dit plan juichen wij toe, temeer omdat de heer Muis het oude karakter van het pand wil bewaren’, voegt de burgemeester toe. Wat de positie van de horeca betreft wijst de heer G. Brus, secretaris van de Hardenberger Horecavereniging er op, dat de mensen het tegenwoordig wel wat zuininger aan doen. Voor bars wijdt hij de teruggang van het aantal bezoekers ook wel aan het vervroegde sluitingsuur. ‘Je moet het nu overdag zien te verdienen, maar wie gaat er nu overdag uit. Dat gebeurt ’s avonds in de wat latere uren, maar dan moet je om half één al weer sluiten,’ is zijn commentaar. ‘Als je wat langer open wilt zijn moet je iedere keer verlenging aanvragen. Er moet dan wel iets bijzonders zijn’.

Hij vindt dat ook de belasting het de horecabedrijven niet gemakkelijker maakt. ‘Het geld wordt vervroegd geïnd en je krijgt weinig ruimte’, zegt hij. Hij is wel van mening dat men de belastingzaken in orde moet hebben omdat het anders je eigen schuld is. Hij zei niet te weten hoe dat met de Papillon ligt. Geruchten gaan er dat er hier sprake is van belastingschuld. ‘Als er een paar bedrijven dicht gaan dan krijgen anderen het misschien wat beter, maar dat is natuurlijk niet de opzet. Ieder horecaondernemer moet zijn brood in zijn bedrijf kunnen verdienen’, aldus de heer Brus.

Bijenkorf dichtVrij plotseling zijn twee bar-discotheken binnen de gemeente Hardenberg gesloten. Het zijn de Papillon in Hardenberg die maandag dicht ging en de Bijenkorf in Bergentheim welke al enige tijd gesloten blijkt te zijn. Beide horecagelegenheden blijken door financiële problemen niet meer in staat te zijn het hoofd boven water te houden. De eigenaars van beide bars zijn zo moeilijk te bereiken dat van hen nog geen officiëel commentaar verkregen kon worden.

De Bijenkorf in Bergentheim heeft indertijd met de vestiging nogal wat beroering gewkt onder de dorpsbewoners. Niettemin ging het bedrijf van start al verliep in de loop van de tijd de zaak niet rooskleurig. De huidige eigenaar, die het bedrijf had verpacht, had meerdere zaken op zijn naam staan. Hij is echter sinds kort in staat van faillissement gesteld. De sluiting in Bergentheim is echter vrij geruisloos verlopen, tot op heden was het uitsluitend bij de direct omwonenden bekend.
De meeste dorpsbewoners hadden weinig of geen bemoeinis met de zaak of beheerder. De jeugd constateerde slechts dat de zaak ‘dicht’ was.

Papillondicht2Met de Hardenbergse bar Papillon is het anders verlopen. Enkele jaren geleden kreeg deze gelegenheid de schuld van velen voor de ongeregeldheden die zich in het centrum van Hardenberg afspeelden.  Rellen van ‘westerse kwaliteit’ speelden zich af in het overigens rustige Hardenberg en de ME-peletons hadden enkele weekends werk. Door deze overlast werd door de gemeente een stringenter beleid gevoerd en het sluitingsuur bepaald op 00.30 uur hetgeen veel weerstand opwekte bij de vooral jeugdige barbezoekers.

‘Voor mij is dit nieuw,’ zegt bugemeester mr. L. van Splunder desgevraagd. ‘Dezerzijds is gestreefd naar herstel van de rechtsorde, maar ik gun de man van harte zijn boterham. Maar het gezicht van ons centrum is wel veranderd. Het blijkt wel dat rotzooi ook rotzooi aantrekt. Indertijd, met die vervallen gebouwen er omheen was het rotzooi. Nu het centrum is veranderd en er nieuwbouw in directe omgeving is gepleegd wordt alles anders en zal ook de aantrekkingskracht van ons centrum veranderen.’

Als de Papillon inderdaad gesloten blijft is het niet zeker dat na de huidige eigenaar een nieuwe barhouder zich daar kan vestigen. ‘In het nieuwe centrumplan, dat bij de Kroon op goedkeuring ligt te wachten, heeft het pand een winkelbestemming,’ zegt de burgemeester. Bovendien heeft de raad zich indertijd uitgesproken voor een maximumaantal waaraan de gemeente zich heeft te houden. Het pand heeft momenteel door oude en nieuwe bestemmingsplannen twee bestemmingen. Maar een eventuele nieuwe ondernemer kan zich nooit beroepen op vroegere situaties. Hij zal dan ontheffing moeten aanvragen en dat zal de raad moeten beoordelen.

Het college is wel gelukkig met de verwezenlijking van de plannen in de Voorstraat waar het voormalige hotel Brouwer wordt verbouwd tot bistro. Men was unaniem van mening dat het gebouw in de oude stijl moest blijven en dat nooit ontsierende lichtreclames toegestaan moesten worden. Met deze nieuwe bestemming zijn we wel gelukkig,’ aldus de burgemeester. ‘Maar bedrijven als bar-discotheken horen in een dergelijk centrum niet thuis. Ik gun de jeugd van harte hun disco, maar niet als dit gaat met overlast voor omwonenden. In de woningen boven het in aanbouw zijnde winkelcentrum komen ook weer mensen te wonen die de woonfunctie van het centrum gaan verstevigen. Dat moet wel leefbaar blijven.

verdronken_vlinderHeel wat jongeren zijn het afgelopen weekeinde voor niets aan de deur van de Papillonbar gekomen. Daar konden ze kennis maken met enkele borden op het pand waarop de sluiting van het bedrijf staat vermeld. Ook een soort overlijdensbericht is er op gevestigd, zoals op deze foto is te zien. Veel jongeren bleken niets van het feit af te weten dat vorige week maandag het bedrijf de poorten heeft gesloten. Hieruit bleek ook dat de meeste van hen geen krant lezen.
Ook kwamen jongeren van ver, zo waren er enkele uit Vroomshoop, Westerhaar, Coevorden en even van over de grens uit Duitsland.