Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Bijenkorf dichtVrij plotseling zijn twee bar-discotheken binnen de gemeente Hardenberg gesloten. Het zijn de Papillon in Hardenberg die maandag dicht ging en de Bijenkorf in Bergentheim welke al enige tijd gesloten blijkt te zijn. Beide horecagelegenheden blijken door financiële problemen niet meer in staat te zijn het hoofd boven water te houden. De eigenaars van beide bars zijn zo moeilijk te bereiken dat van hen nog geen officiëel commentaar verkregen kon worden.

De Bijenkorf in Bergentheim heeft indertijd met de vestiging nogal wat beroering gewkt onder de dorpsbewoners. Niettemin ging het bedrijf van start al verliep in de loop van de tijd de zaak niet rooskleurig. De huidige eigenaar, die het bedrijf had verpacht, had meerdere zaken op zijn naam staan. Hij is echter sinds kort in staat van faillissement gesteld. De sluiting in Bergentheim is echter vrij geruisloos verlopen, tot op heden was het uitsluitend bij de direct omwonenden bekend.
De meeste dorpsbewoners hadden weinig of geen bemoeinis met de zaak of beheerder. De jeugd constateerde slechts dat de zaak ‘dicht’ was.

Papillondicht2Met de Hardenbergse bar Papillon is het anders verlopen. Enkele jaren geleden kreeg deze gelegenheid de schuld van velen voor de ongeregeldheden die zich in het centrum van Hardenberg afspeelden.  Rellen van ‘westerse kwaliteit’ speelden zich af in het overigens rustige Hardenberg en de ME-peletons hadden enkele weekends werk. Door deze overlast werd door de gemeente een stringenter beleid gevoerd en het sluitingsuur bepaald op 00.30 uur hetgeen veel weerstand opwekte bij de vooral jeugdige barbezoekers.

‘Voor mij is dit nieuw,’ zegt bugemeester mr. L. van Splunder desgevraagd. ‘Dezerzijds is gestreefd naar herstel van de rechtsorde, maar ik gun de man van harte zijn boterham. Maar het gezicht van ons centrum is wel veranderd. Het blijkt wel dat rotzooi ook rotzooi aantrekt. Indertijd, met die vervallen gebouwen er omheen was het rotzooi. Nu het centrum is veranderd en er nieuwbouw in directe omgeving is gepleegd wordt alles anders en zal ook de aantrekkingskracht van ons centrum veranderen.’

Als de Papillon inderdaad gesloten blijft is het niet zeker dat na de huidige eigenaar een nieuwe barhouder zich daar kan vestigen. ‘In het nieuwe centrumplan, dat bij de Kroon op goedkeuring ligt te wachten, heeft het pand een winkelbestemming,’ zegt de burgemeester. Bovendien heeft de raad zich indertijd uitgesproken voor een maximumaantal waaraan de gemeente zich heeft te houden. Het pand heeft momenteel door oude en nieuwe bestemmingsplannen twee bestemmingen. Maar een eventuele nieuwe ondernemer kan zich nooit beroepen op vroegere situaties. Hij zal dan ontheffing moeten aanvragen en dat zal de raad moeten beoordelen.

Het college is wel gelukkig met de verwezenlijking van de plannen in de Voorstraat waar het voormalige hotel Brouwer wordt verbouwd tot bistro. Men was unaniem van mening dat het gebouw in de oude stijl moest blijven en dat nooit ontsierende lichtreclames toegestaan moesten worden. Met deze nieuwe bestemming zijn we wel gelukkig,’ aldus de burgemeester. ‘Maar bedrijven als bar-discotheken horen in een dergelijk centrum niet thuis. Ik gun de jeugd van harte hun disco, maar niet als dit gaat met overlast voor omwonenden. In de woningen boven het in aanbouw zijnde winkelcentrum komen ook weer mensen te wonen die de woonfunctie van het centrum gaan verstevigen. Dat moet wel leefbaar blijven.