Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Bar-discotheek De Bijenkorf in Bergentheim heeft de deuren moeten sluiten. Het pand stond al enkele weken leeg. Het schijnt dat de zaak toch niet uit kon. Sinds maandag is ook bar-discotheek Papillon aan het Oosteinde te Hardenberg dicht. Getuige een spandoek krijgt de burgemeester de schuld. Hier wordt gedoeld op het vervroegde sluitingsuur dat een paar jaar geleden is ingevoerd. Aan de sluiting van de Papillon liggen echter enkele andere oorzaken ten grondslag.
De fiscus heeft de duimschroeven dusdanig aangedraaid dat het bedrijf niet verder gerund kon worden. Verder schijnt ook het bezoek wat te zijn teruggelopen. Dit ligt niet zozeer aan het vervroegde sluitingsuur maar meer aan de gewijzigde situatie van het centrum door de realisering van het winkelerf. Omwonenden was het al opgevallen, dat het er niet zo druk meer was. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit, dat het jeugdig publiek er nu niet meer met de auto en de brommer konden komen.

Bijenkorf dicht

Van de Papillon was gisteren niemand voor commentaar bereikbaar. Als de bar definitief dicht blijft, en daar lijkt het thans op, zal er hoogswaarschijnlijk geen horecabedrijf meer in gevestigd worden. Burgemeester mr. L.A. van Splunder deelde desgevraagd mee dat er dubbele bestemming op ligt. Het is zowel bestemming winkel als horecabedrijf. Doordat echter de raad in november 1979 een maximum aan het aantal vergunningen heeft gesteld is de kans groot dat een andere gegadigde geen vergunning krijgt. Er is namelijk geen sprake meer van een overgangsrecht.
Papillon dicht

‘Uit oogpunt van ruimtelijke ordening zullen we met het pand als het leeg komt iets anders moeten doen’, aldus burgemeester Van Splunder. Het maximum wil echter niet zeggen dat het plan van de heer G. Muis uit Bruchterveld, om van het voormalig hotel Brouwer een gezellige bistro te maken niet door kan gaan. ‘Dit plan juichen wij toe, temeer omdat de heer Muis het oude karakter van het pand wil bewaren’, voegt de burgemeester toe. Wat de positie van de horeca betreft wijst de heer G. Brus, secretaris van de Hardenberger Horecavereniging er op, dat de mensen het tegenwoordig wel wat zuininger aan doen. Voor bars wijdt hij de teruggang van het aantal bezoekers ook wel aan het vervroegde sluitingsuur. ‘Je moet het nu overdag zien te verdienen, maar wie gaat er nu overdag uit. Dat gebeurt ’s avonds in de wat latere uren, maar dan moet je om half één al weer sluiten,’ is zijn commentaar. ‘Als je wat langer open wilt zijn moet je iedere keer verlenging aanvragen. Er moet dan wel iets bijzonders zijn’.

Hij vindt dat ook de belasting het de horecabedrijven niet gemakkelijker maakt. ‘Het geld wordt vervroegd geïnd en je krijgt weinig ruimte’, zegt hij. Hij is wel van mening dat men de belastingzaken in orde moet hebben omdat het anders je eigen schuld is. Hij zei niet te weten hoe dat met de Papillon ligt. Geruchten gaan er dat er hier sprake is van belastingschuld. ‘Als er een paar bedrijven dicht gaan dan krijgen anderen het misschien wat beter, maar dat is natuurlijk niet de opzet. Ieder horecaondernemer moet zijn brood in zijn bedrijf kunnen verdienen’, aldus de heer Brus.