Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Rellen

Na de “BIERKAAI” volgden de “RELLEN” waarvan het één en ander nog bewaard is gebleven zoals foto’s en krantenknipsels.

City geslotenEen bar-discotheek aan de Markt in Hardenberg heeft besloten de deuren te sluiten.
Dit omdat men de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen. De eigenaars wijzen met de een beschuldigende vinger naar de politie die – zwaar bewapend – op eigen jeugd zou jagen. Voorts doen zij een beroep op allen om het hoofd koel te houden zodat straks toch een vredig kerstfeest gevierd kan worden. De bar blijft gesloten totdat de rust in Hardenberg is weergekeerd.

U mag van mij gerust noteren dat ik me mateloos heb geërgerd aan al die nieuwsgierigen.

Deze woorden zijn van burgemeester mr L. van Splunder naar aanleiding van de drommen kijkers en sensatiebezoekers tijdens de onlusten en het centrum van Hardenberg. “Die mensen hebben daar niets te zoeken en bemoeilijken het werk van de politie alleen maar. En dan durven ze ook nog te klagen als ze een tik met de gummilat hebben gekregen. Daar vragen ze dan zelf om”.

GUMMILATIn gelijke bewoordingen uit zich de korpschef der politie P. van Brakel. “Die mensen maken het ons extra moeilijk. Wij proberen op onze beurt alleen de raddraaiers te pakken, maar als die zich tussen het publiek verschuilen kan je niets uitrichten. We hebben soms charges achterwege moeten laten, alleen al omdat er teveel publiek stond en de onschuldigen klappen zouden krijgen”.

De nieuwsgierigheid van de Hardenbergse bevolking lokt ook wel andere opmerkingen uit. Zoals:”Die bewoners in het centrum vragen om een vervroegd sluitingsuur en nu staan ze nog tot twee uur en later buiten. Je ziet het, ze gaan niet eens slapen”. Ook blijkt dat iedereen tegen deze rellen is, maar toch gaat men er, met honderden tegelijk, naar staan kijken. Dat het niet van mensen ‘van buiten Hardenberg’ zijn konden we vorige week lezen in de lijst van aangehoudenen.
Praat de Hardenbergers maar echt niet schoon, die hebben ook niet allemaal een blanke lei, zegt de burgemeester. Natuurlijk, er zitten lui van buiten onze gemeente tussen. Maar de Hardenbergers zijn echt wel in de meerderheid.

De korpschef is echt wel tevreden met de resutaten van zaterdagavond. ‘Het beleid blijft ongewijzigd’, zegt de heer Van Brakel. ‘De eerste avond hebben we gewacht, hopende op het gezonde verstand van de mensen. Dat bleek op dat moment niet aanwezig te zijn. Daarom hebben we besloten om bij de eerste voet die scheef ging in te grijpen. U heeft gezien hoe het gegaan is. We hadden een flinke aantal mannen meer ingezet door de mobiele eenheid er bij te betrekken. Voorlopig kunnen we het echt wel zonder bijstand van elders af. Toch heb ik het idee dat een groot aantal jongeren het gezonde verstand ditmaal heeft gebruikt, want we hadden nog niet de helft van het aantal jongeren van vorige week op straat. Er zijn er heel wat weggebleven.’

Volgens de korpschef hebben de bareigenaars het voor het grootste deel zelf in de hand hoe een bar uitgaat, de wijze waarop de bezoekers naar huis gaan. ‘De heren zullen het zelf wel inzien, want het is uiteindelijk een puur commerciële zaak. Niet alleen het vroeger sluiten van de bar, maar ook het nu wegblijven van een groot aantal jongeren. Men zal echt wel tot een overleg moeten komen. Lukt dat en wordt bewezen dat het echt wel anders kan, dan zal in de toekomst mijns inziens ook een soepeler ontheffingsbeleid mogelijk kunnen zijn.

Op het gemeentehuis geeft een van de wethouders nog een misschien bruikbare suggestie. Laten de barhouders per bezoeker een toegang van ƒ5,- vragen. Daarmee wordt het verlies van de nu verloren late uren bestreden, maar we voorkomen ook het geloop van de ene bar naar de andere. Want als je telkens vijf piek moet betalen en je bezoekt alleen maar twee bars dan ben je een tientje kwijt en daarvoor kan je beter in één bar je pilsjes drinken. Zo probeert iedereen mee te helpen aan een bruikbare oplossing van de gerezen problemen. Maar het voorkomen van de onlusten zoals deze zich nu hebben voorgedaan kan ook door medewerking van de bewoners. Thuisblijven en niet gaan kijken. Men vergemakkelijkt het werk van de politie, men loopt geen risico voor een tik-van-de-lat en de rust en orde kunnen hersteld worden.

‘Het gemeentebestuur van Hardenberg denkt zeker dat de duivel uit de bierpomp komt’.

Kris Meerlo, exploitant van de plaatselijke video-discotheek Papillon, ieder weekeinde goed voor 2000 bezoekers, vecht met andere collega’s tegen het met anderhalf uur vervroegde sluitingsuur van alle horecabedrijven in deze middelgrote (30.000 inwoners) Overijsselse plaats. Gewoonlijk waren hier de bars en cafés tot ’s nachts twee uur open met speciale ontheffing van de burgemeester. Op 1 december 1979 draaide de gemeenteraad het besluit van de burgemeester met diens volledige instemming terug. Bars en cafés moeten voortaan in Hardenberg al om half één gesloten zijn. Bij de meeste genieters van een glas gedistilleerd is deze maatregel regelrecht in het verkeerde keelgat geschoten. Gevolg: veldslagen tussen barbezoekers en politie, waarbij rake klappen vallen, talrijke ruiten sneuvelen en heel wat opgewonden jongeren spoorslags in de cel verdwijnen.

Baksteen
Politiebewaking voor de woning van burgemeester mr. I. A. Splunder van Hardenberg voorkwam vorige week niet dat er plotseling tóch een enorme baksteen door het raam van zijn woonkamer zeilde. “In plaats van de hoffelijkheidspluim, wordt het horecaleven in Hardenberg helaas gekenmerkt door charges met gummilatten”, roept een verontwaardigde bareigenaar. “Dat is natuurlijk geen reclame voor onze stad, met veel toeristen in de buurt vanwege het ponypark Slagharen. Het publiek van goede wil mijdt Hardenberg steeds meer en wat we hier overhouden zijn voornamelijk de rellentrappers”.

Omzet

KrisGerrit Plasman, voorzitter van de Hardenbergse horeca: “Mijn omzet is de laatste tijd met zeker dertig procent verminderd. Dat is ook zo het geval bij tal van andere collega’s in de stad. We weten dat de burgemeester het alcoholprobleem landelijk wil aanpakken, te beginnen in Hardenberg. Maar het voert ons toch te ver wanneer het pilsje, dat wij binnen in alle gezelligheid tappen er kort daarna buiten door de politie weer wordt uitgeslagen”.

Hardenberg vormt met zijn dertig bars en discotheken een belangrijk uitgaanscentrum voor de gehele streek.
Exploitant Kris Meerlo: “Tegen sluitingstijd begeven grote groepen jongelui zich naar het station om de laatste trein te pakken. Er werden dan soms vernielingen aangericht en de buurtbewoners klaagden over de liederlijke taal van sommige brooddronken jongeren. Maar een barbezoeker is nu eenmaal geen kerkganger en zolang je een stad niet compleet drooglegt zul je altijd de randverschijnselen rond een pilsje drinken blijven houden”.

Klachten
Burgemeester Van Splunder legt uit: “Met de snelle groei van onze gemeente nam het alcoholgebruik onder de jongeren fors toe. Het regende klachten van burgers bij wie vernielingen waren aangericht. Zelf geven we het goede voorbeeld door op gemeentelijke recepties geen alcoholhoudende dranken meer te serveren”.

De Hardenbergse horeca heeft inmiddels tegen het vervroegde sluitingsuur bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Veel Hardenbergers schudden meewarig hun hoofd en voorspellen: “Zelfs met de steun van zijn rellenpolitie houdt de burgemeester dit niet lang vol”.

artikelDe burgemeester van Hardenberg, mr. L.A. van Splunder, protesteert tegen de uitspraak van Citybar-eigenaar G.Plasman (onze krant van..) omdat laatstgenoemde zijn woorden verkeerd heeft uitgelegd en waarschijnlijk zelfs helemaal verkeerd heeft begrepen. De heer van Splunder: ‘Woorden van de strekking als ‘ik wil dit winnen’ heb ik nimmer gebezigd. In het gesprek met de heer Plasman heb ik naar voren gebracht, dat hij zijn ideeën kwijt kan in het ingestelden overlegorgaan’. Waaraan de burgemeester nog heeft toegevoegd: ‘Daar kunt u uw inventiviteit inbrengen, maar zo lang er rellen zijn, zullen B en W en de raad geen wijziging kunnen doorvoeren. Ik heb die rellen niet gemaakt U hebt er belang bij, dat het goed gaat lopen’. Tot zover het commentaar van de heer van Splunder naar aanleiding van de lezing van de heer G.Plasman vanwege de sluiting van zijn Citybar in Hardenberg.

Na twee weekeinden met rake klappen lijkt het er op dat de rust in het centrum van Hardenberg is weergekeerd. Een rust die misschien wat betrekkelijk kan zijn, want er waren verschillende faktoren die er een rol in hebben gespeeld. Zo was de regen, zoals te verwachten, de grootste bondgenoot van de politie, waardoor het slecht verblijven was in de natte en kille avonduren. Niettemin blijkt ook wel dat het publiek, dat de vorige weken in drommen kwam kijken, het verstand gaat gebruiken. Slechts een handje vol kijklustigen vertoonde zich op de daarvoor geëigende plaatsen. Met zachte drang heeft de politie, die tot het uiterste paraat was, het centrum weten te ontruimen. Om goed 01:00 uur was de rust in het Oosteinde volledig teruggekeerd. Wéér een uur winst in vergelijking met vorige week.

Situatie wordt weer leefbaarVrijdagavond was het zoals gewoonlijk al rustig in het centrum. Zaterdagavond leek de kwestie wel weer op ‘scherp’ te worden gezet. De bar in het Oosteinde liep behoorlijk vol, mede doordat de City-bar aan de Markt gesloten bleef. De politie was alert en stond in koppels van twee man her en der te posten. Tegen 00:30 uur stonden zij tussen de honderden jongeren die de straat op kwamen. Een man, die een tegel in de hand had liet deze snel vallen toen hij vlakbij de agenten ontwaarde. Tot 00:45 uur bleef men wat joelen en schreeuwen en nam de wachtende groep jongeren, evenals de politie, een afwachtende houding aan. Daarna begon men met zachte dwang de jongeren te verspreiden. ‘Kom jongens, nu naar bed toe, het is hoog tijd’. Op deze manier wisten amper tien man politie taktisch honderden jongens en meisjes te verspreiden.

Te laat
Dat het niet tot uitspattingen kwam zoals in de vorige weekeinden kan misschien ook te wijten zijn aan de houding van de Papillon-eigenaar die op tal van plaatsen pamfletten had opgehangen met de mededeling dat rustverstoorders geen toegang meer tot zijn bar zouden hebben. ‘Daar is die man wel enkele jaren te laat mee gekomen’, vonden enkele bewoners uit de omgeving. ‘Voor die rust had hij eerder moeten zorgen, dan was het niet zover gekomen’. Ook het overleg dat de bar-eigenaar met de omwonenden wilde hebben, is niet ver gekomen. Ook zal het zeker tot de rust hebben bijgedragen dat de politie al een aantal dader van de gewelddaden heeft aangehouden.

Ook in de afgelopen dagen zijn weer enkele aanhoudingen gedaan. De 25-jarige G.M. uit Hardenberg werd aangehouden omdat hij in het vorige weekeinde vanaf het dak van de Hema afval heeft staan gooien. Na het opmaken van het proces-verbaal werd hij heen gezonden. Zaterdagavond werd ook nog de 16-jarige H.A.G. uit Coevorden aangehouden nadat hij een ruitje in een verkeerszuil op de hoek Stationsstraat-Gramsbergerweg had vernield. Mede omdat zijn laatste trein ruimschoots was vertrokken werd de jongen later door zijn ouders van het politiebureau afgehaald.

Overigens tekent de politie bij het afgelopen weekeinde nog aan dat er, hoewel duidelijk minder, toch nog te veel nieuwsgierigen op de been waren. ‘We hebben zelfs een echtpaar met kinderwagen naar ‘de brand zien gaan’, zegt korpschef Van Brakel. ‘Je blijft natuurlijk kijkers houden die het nooit afleren. Maar ik heb hoop dat we nu op de goede weg zijn en dat er voor omwonenden en barbezoekers een leefbare situatie gaat ontstaan’.