Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

artikelDe burgemeester van Hardenberg, mr. L.A. van Splunder, protesteert tegen de uitspraak van Citybar-eigenaar G.Plasman (onze krant van..) omdat laatstgenoemde zijn woorden verkeerd heeft uitgelegd en waarschijnlijk zelfs helemaal verkeerd heeft begrepen. De heer van Splunder: ‘Woorden van de strekking als ‘ik wil dit winnen’ heb ik nimmer gebezigd. In het gesprek met de heer Plasman heb ik naar voren gebracht, dat hij zijn ideeën kwijt kan in het ingestelden overlegorgaan’. Waaraan de burgemeester nog heeft toegevoegd: ‘Daar kunt u uw inventiviteit inbrengen, maar zo lang er rellen zijn, zullen B en W en de raad geen wijziging kunnen doorvoeren. Ik heb die rellen niet gemaakt U hebt er belang bij, dat het goed gaat lopen’. Tot zover het commentaar van de heer van Splunder naar aanleiding van de lezing van de heer G.Plasman vanwege de sluiting van zijn Citybar in Hardenberg.