Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

U mag van mij gerust noteren dat ik me mateloos heb geërgerd aan al die nieuwsgierigen.

Deze woorden zijn van burgemeester mr L. van Splunder naar aanleiding van de drommen kijkers en sensatiebezoekers tijdens de onlusten en het centrum van Hardenberg. “Die mensen hebben daar niets te zoeken en bemoeilijken het werk van de politie alleen maar. En dan durven ze ook nog te klagen als ze een tik met de gummilat hebben gekregen. Daar vragen ze dan zelf om”.

GUMMILATIn gelijke bewoordingen uit zich de korpschef der politie P. van Brakel. “Die mensen maken het ons extra moeilijk. Wij proberen op onze beurt alleen de raddraaiers te pakken, maar als die zich tussen het publiek verschuilen kan je niets uitrichten. We hebben soms charges achterwege moeten laten, alleen al omdat er teveel publiek stond en de onschuldigen klappen zouden krijgen”.

De nieuwsgierigheid van de Hardenbergse bevolking lokt ook wel andere opmerkingen uit. Zoals:”Die bewoners in het centrum vragen om een vervroegd sluitingsuur en nu staan ze nog tot twee uur en later buiten. Je ziet het, ze gaan niet eens slapen”. Ook blijkt dat iedereen tegen deze rellen is, maar toch gaat men er, met honderden tegelijk, naar staan kijken. Dat het niet van mensen ‘van buiten Hardenberg’ zijn konden we vorige week lezen in de lijst van aangehoudenen.
Praat de Hardenbergers maar echt niet schoon, die hebben ook niet allemaal een blanke lei, zegt de burgemeester. Natuurlijk, er zitten lui van buiten onze gemeente tussen. Maar de Hardenbergers zijn echt wel in de meerderheid.

De korpschef is echt wel tevreden met de resutaten van zaterdagavond. ‘Het beleid blijft ongewijzigd’, zegt de heer Van Brakel. ‘De eerste avond hebben we gewacht, hopende op het gezonde verstand van de mensen. Dat bleek op dat moment niet aanwezig te zijn. Daarom hebben we besloten om bij de eerste voet die scheef ging in te grijpen. U heeft gezien hoe het gegaan is. We hadden een flinke aantal mannen meer ingezet door de mobiele eenheid er bij te betrekken. Voorlopig kunnen we het echt wel zonder bijstand van elders af. Toch heb ik het idee dat een groot aantal jongeren het gezonde verstand ditmaal heeft gebruikt, want we hadden nog niet de helft van het aantal jongeren van vorige week op straat. Er zijn er heel wat weggebleven.’

Volgens de korpschef hebben de bareigenaars het voor het grootste deel zelf in de hand hoe een bar uitgaat, de wijze waarop de bezoekers naar huis gaan. ‘De heren zullen het zelf wel inzien, want het is uiteindelijk een puur commerciële zaak. Niet alleen het vroeger sluiten van de bar, maar ook het nu wegblijven van een groot aantal jongeren. Men zal echt wel tot een overleg moeten komen. Lukt dat en wordt bewezen dat het echt wel anders kan, dan zal in de toekomst mijns inziens ook een soepeler ontheffingsbeleid mogelijk kunnen zijn.

Op het gemeentehuis geeft een van de wethouders nog een misschien bruikbare suggestie. Laten de barhouders per bezoeker een toegang van ƒ5,- vragen. Daarmee wordt het verlies van de nu verloren late uren bestreden, maar we voorkomen ook het geloop van de ene bar naar de andere. Want als je telkens vijf piek moet betalen en je bezoekt alleen maar twee bars dan ben je een tientje kwijt en daarvoor kan je beter in één bar je pilsjes drinken. Zo probeert iedereen mee te helpen aan een bruikbare oplossing van de gerezen problemen. Maar het voorkomen van de onlusten zoals deze zich nu hebben voorgedaan kan ook door medewerking van de bewoners. Thuisblijven en niet gaan kijken. Men vergemakkelijkt het werk van de politie, men loopt geen risico voor een tik-van-de-lat en de rust en orde kunnen hersteld worden.