Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Naar aanleiding van de rellen en onlusten en de daarbij aangerichte schade stelt de politie uiteraard een onderzoek in dat met name gericht is op de daders en onruststokers. ‘Maar het is opvallend dat er zo weinig getuigen zijn’, zegt een politiewoordvoerder. ‘De eerste week bleek dit al zo te zijn, maar onze mening, dat de mensen niet durven te getuigen, is in de tweede week wel versterkt’. Het is echter begrijpelijk dat men graag de identiteit van de daders komt, dit ter bevordering van de rust en veiligheid van de bevolking. Daarom doet de politie een beroep op iedereen die maar iets weet of gezien heeft dit door te geven.
De volledige anonimiteit van de tipgevers zal worden gewaarborgd. Men kan zelfs telefonisch of schriftelijk reageren zonder uw naam er bij te noemen. Angst voor welke gevolgen dan ook behoeft er niet te zijn. Op het bureau aan het Stephanusplein of op nr. 05232-1666 kan men alle gegevens kwijt.