Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Het college van B. en W. van Hardenberg heeft geweigerd een ontheffing te verlenen aan de heer A.P. Pfeiffer te Breukelen (Utr) die opnieuw in het voormalige pand van de bar Papillon aan het Oosteinde een bar-dancing wil beginnen. De nieuwe ondernemer heeft inmiddels beroep aangetekend.

Papillon_geweigerdHet college heeft de vergunning geweigerd op grond van het feit dat het centrum van Hardenberg een belangrijk sterker wordende woonfunctie gaat vervullen.
‘Gelet op het karakter van de inrichting -bar dancing- zal deze voornamelijk jeugdige bezoekers aantrekken. In de inrichting kunnen bovendien veel bezoekers tegelijk worden ontvangen, gezien de vloeroppervlakte van de tot in de inrichting behorende lokaliteiten. Op grond hiervan is naar ons oordeel te verwachten dat deze inrichting voor de omgeving een bron van overlast zal betekenen…….,’ aldus de gemotiveerde weigering van B. en W.

Ook het feit dat alcoholhoudende dranken worden getapt is voor de gemeente aanleiding om te stellen dat er overlast zal worden verwacht evenals de ervaringen uit het verleden die in de beslissing een rol hebben gespeeld. In een eerste reactie zegt de heer J. Nijhoving, eigenaar van het pand aan het Oosteinde: ‘Dit is een onrechtmatige reden. Als de vorige eigenaar niet failliet was gegaan had die bar nu nog gedraaid en was de zaak gewoon open gebleven. Ik neem aan dat de nieuwe ondernemer wel in beroep zal gaan.’ Dit is inderdaad het geval. De heer Pfeiffer vanuit Breukelen: ‘Dit is volkomen absurd. Wat leven we toch in een bekrompen landje. Natuurlijk ga ik in beroep. In samenwerking met een brouwerij heb ik al een advocaat in de arm genomen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Een brief is al naar GS onderweg. Dat is de eerste beroepsmogelijkheid. De Raad van State is nog een tweede mogelijkheid.’ Het kan dus nog lang duren voordat een uitspraak is te verwachten. Procedures van deze aard zijn vaak erg langdurig. Voorlopig zal er aan het Oosteinde dus nog weinig veranderen.