Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Zondagavond is er in Hardenberg een grote rel ontstaan naar aanleiding van een min of meer traditionele vechtpartij in het centrum van Hardenberg. Tien politiemensen van de gemeentepolitie van Hardenberg slaagden erin de menigte van ruim tweehonderd mensen uit elkaar te drijven door gebruik te maken van de lange wapenstok.HNO1976

Zondagavond om tien uur kwam er bij de politie een telefoontje binnen dat er wat broeide op het Oosteinde, waar twee bars staan. Er was echter nog geen sprake van een echte vechtpartij, zodat de politie vooralsnog niet in actie kwam, aangezien het meestal broeit in genoemde straat. Enige tijd later was het wel raak, want toen waren twee groepen jongelui (voor het merendeel boven het theewater) slaags geraakt met elkaar.

Twee agenten van de gemeentepolitie gingen poolshoogte nemen en zagen dat een jongeman één van de andere strijders met een ijzeren staaf op het hoofd sloeg. De agenten grepen de toediener van de slag en namen hem mee naar het politiebureau. Inmiddels hadden de vechtenden hun onderlinge strijd vrijwel opgegeven om zich gezamenlijk tegen de politie te keren.

In optocht trok de dronken troep naar het plein voor het politiebureau, waar de politie werd uitgescholden en met stenen werd gegooid, overigens zonder materiële schade aan te richten. Met toeschouwers erbij hadden er zich zoals gezegd meer dan tweehonderd mensen verzameld.
Burgemeester Van Spluder kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de toestand. De uit zijn bed gebelde korps-chef Van Brakel sprak omstreeks elf uur de menigte toe, met gebruikmaking van een megafoon. Hij riep driemaal af dat de politie geweld zou gaan gebruiken (3X is verplicht) als men niet onmiddelijk weg zou gaan.

Dit gold ook voor omstanders, want het zou voor de politie onmogelijk zijn onderscheid te maken tussen vechtlustigen en toeschouwers. Veel succes had Van Brakel niet met zijn oproep; hoogstens werden de scheldkreten nog wat erger. Ondermeer jenden de jongelui dat het nog minstens anderhalf uur zou duren voordat de politie zou kunnen optreden, omdat eerst de Mobiele Eenheid uit Enschede zou moeten komen.

Maar daar liet Van Brakel niet op aan komen. Hij had tien agenten bij elkaar gekregen, die er met de lange wapenstok op los sloegen. Van de Hardenbergse agenten behoren er trouwens ook een paar bij de Mobiele Eenheid. De dronken lieden en toeschouwers wisten niet hoe gauw ze weg moesten gaan, toen de politie daadwerkelijk optrad.

Van vele kanten is de politie lof toegezwaaid voor deze actie, waarbij overigens niemand gewond raakte. Ook burgemeester Van Splunder stak zijn lof niet onder stoelen of banken. ‘Ik stem van harte in met het optreden van de politie. We moeten niet de mensen uit andere plaatsen de rust en orde voor eigen ingezetenen laten verstoren. De surveillance is de laatste tijd aanzienlijk versterkt. We moeten inspelen op de ontwikkelingen’.

Dat de bewoners van het Oosteinde niet zo gelukkig zijn met het rumoer dat het barbezoek veroorzaakt, is al lang bekend. De geluidshinder door de muziekinstallaties van de bars is echter minder geworden. De eigenaars zijn verplicht zich aan een bepaald volume te houden. Doen ze dat niet, dan lopen ze kans dat hun vergunning wordt ingetrokken. Over vervroeging van het sluitingsuur (van twee naar elf uur) zei bugemeester Van Splunder dat het grote moeilijkheden met zich mee zou brengen als dat zou geschieden. De bezoekers die om elf uur op straat worden gezet, zullen dan hun energie ook ergens kwijt moeten en mogelijk dat de problemen dan nog veel groter worden, aldus de burgemeester.