Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

De Horeca Vereniging Hardenberg vindt dat de sluitingstijd van bars moet worden verlengd. De HVH, waarvan de heer G. Brus uit Slagharen het secretariaat heeft, wijst er op dat het sluitingsuur van 00.30 uur achterhaald is en niet past bij de belangrijke streekfunctie die Hardenberg vervult. Daarbij wordt gewezen naar de industrie, toerisme en nieuw winkelerf.

De HVH vindt de handhaving van het vroege sluitingsuur middeleeuws. ‘Aangezien de horeca een belangrijke sociale functie verricht betreuren wij dat in deze moderne gemeente een middeleeuws sluitingsuur wordt toegepast. Wij en onze gasten betreuren dit zeer’, aldus de HVH. De HVH richt zich daarom op de politieke partijen. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni.

‘Enkele politieke partijen zien nu ook in dat deze meetregel ten nadele van een zo’n moderne gemeenschap werkt. Daar wij als horeca een eenzame strijd voeren doen wij een beroep op de weldenkende burgers een stem uit te brengen op die partijen die onze materie daadwerkelijk behartigen’.

De PvdA heeft het verlengen van het sluitingsuur in haar partijprogramma staan. De Jonge Socialisten uit de PvdA hebben een kaartenactie gehouden om een langer sluitingsuur te realiseren. Reeds meer dan 1300 kaarten zijn reeds ondertekend.