Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Horeca spreekuur kopRuim 15 “horeca-bazen” zijn maandagmorgen op het spreekuur van burgemeester mr. L. van Splunder veschenen om hem te spreken over hun grieven ten aanzien van de voorstellen op basis van de nota “Vechten tegen de bierkaai”. Het feit dat de burgemeesterskamer daarvoor niet op ruimte is gebouwd werd de bijeenkomst in de trouwzaal gehouden. Bij monde van de heren Plasman en Mulder, af en toe aangevuld door een enkele andere spreker, werden de bezwaren tegen het sluitingsuur en het niet meer verlenen van ontheffingen naar voren gebracht.

‘Maar waarom bent u niet eerder met suggesties gekomen. Die nota hangt al anderhalf jaar in de lucht en nu pas komt u met uw kritiek’, aldus de burgemeester.
Maar mevrouw Plasman reageerde met: ‘wij werken zeven dagen per week en hebben daar geen tijd voor!’ Hetgeen met ‘dat is onzin’ door de burgemeester werd afgedaan. De horeca-grieven waren in hoofdzaak gericht op het sluitingsuur dat wordt vastgesteld, de gevolgen voor de ondernemers.
‘De Papillon en de bewoners van het Oosteinde hebben voor het conflict gezorgd’, aldus de heer Mulder. ‘Bij ons komt nooit politie omdat het niet nodig is. Maar door de voorgestelde besluiten komt het er wel op neer dat mijn omzet met sprongen achteruit zal gaan. En dat terwijl ik net voor ƒ140.000,- heb laten verbouwen. Je kunt je zaak niet eens meer verkopen’.

Horeca spreekuur
Mevrouw Plasman voerde nog een ander argument aan, namelijk de waarde van het bedrijf bij overname. ‘U moet er rekening mee houden dat het bedrijf ons pensioen is. Het is voor ons van grote waarde als we het bij het ouder worden moeten verkopen. En wat bedoeld u met het zogenaamde “uitstervingsbeleid”? Wat hebben we er aan als we de zaak zouden verkopen en de vergunning wordt niet meer verleend. Dan is zo’n zaak toch niet meer verkoopbaar”?

De burgemeester gaf hiervoor tekst en uitleg voor het voorgenomen beleid.’Het begrip -uitstervingsbeleid- is verkeerd. Het gaat er om dat wij hiermee kunnen bepalen dat er in bepaalde buurten geen horecabedrijf meer kan komen. Maar als u uw zaak verkoopt is het heel goed mogelijk dat u de vergunning kan blijven houden. Daar hoeft u niet bang voor te zijn’. De heer Plasman vroeg zich af waarom het sluitingsuur niet wordt vrijgegeven. ‘Wij bezorgen u toch geen overlast? Maar als uw voorstel zal doorgaan zullen er heel wat nu al afgesloten contracten verbroken moeten worden.

Bovendien zal het betekenen dat er minstens dertig werkelozen in Hardenberg bij zullen komen’. De burgemeester wees er op dat de gemeente niet over één nacht ijs is gegaan. ‘We hebben overleg gepleegd met alle buurgemeenten in NO-Overijssel en hebben moeten constateren dat wij het ruimste ontheffingsbeleid van allemaal hebben.