Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Inspraak beloofdU moet er rekening mee houden dat het nog maar een voorstel is, de raad zal uiteindelijk moeten beslissen. Daarbij kan men twee kanten op. De raad kan mijn ontheffings- bevoegdheden ontnemen en daar zal ik zeker niet rouwig om zijn, of men kan het afzwakken. Wat nu op papier staat is duidelijk een aan banden leggen van die bevoegdheden, aldus burgemeester mr. L van Splunder tegen de horeca mensen die op zijn spreekuur waren verschenen. De ondernemers in deze branche waren duidelijk in hun wiek geschoten met de voorstellen zoals deze nu op tafel liggen.

‘Waarom is hier niemand van de Papillon verschenen?, vroeg de burgemeester zich af. Uit het antwoord van de heer Plasman bleek dat deze niet was uitgenodigd. ‘Maar men kan het probleem niet isoleren tot het Oosteinde en de Markt. De nota is bedoeld om het alcoholmisbruik in zijn geheel tegen te gaan’, merkte de burgemeester op. ‘Wij willen wel eens af van het spelen van trefcentrum voor het alcoholisme’. Plasman zag het anders: U wilt een vooruitstrevende gemeente, maar u maakt er zo een dood gat van’.

Uit de discussie bleek dat mevrouw Plasman in vroeger tijden al eens op het spreekuur was geweest. ‘U heeft toen gezegd dat er niets aan de hand zou zijn. Maar als ik dit had geweten was het wel anders gelopen. Dan had ik er een bruin cafe van gemaakt, dat was helemaal geen probleem. Maar nu ik voor ƒ160.000,- heb laten verbouwen kan het niet anders meer. En nu komen we voor deze feiten te staan. We moeten het nu hebben van de bezoekers die tegen elf uur pas komen en tot twee uur blijven’. Haar man wees daarbij ook nog eens op de para-commerciële instellingen zoals sportaccomodaties met een kantine, kerkelijke centra en dergelijke. ‘De inkopen daar zijn groter dan bij ons. En als daar geen sterke drank mag worden geschonken, waarom ging dan bij de wedstrijd HHC – AJAX de fles rond. U zat er zelf bij en zei er niets van’. De burgemeester ontkende er iets van te hebben gemerkt. Dat was overigens niet zo erg, want het betrof hier een legale aangelegenheid.

Ja-knikkers
Ook de heer Mulder pleitte voor een sluitingstijd van 02.00 uur. ‘Laat het maar zo blijven. De kegelbaan is open tot 24.00 uur en de meeste partijen zoals bruiloften en dergelijke duren ook niet langer. Maar de anderen, die dan nog blijven zitten, willen graag nog een dansje maken’.

De heren maakten duidelijk een verwijt aan de leden van de commissie Algemene Zaken. ‘Ze zijn nog nooit wezen kijken in onze zaken. Hoe kan je dan de sfeer proeven die er hangt? Te Rietstap of mevrouw Jonkhans, of wie er nog meer zaten, ze komen nooit. Maar aan tafel zijn het alleen maar een stelletje ja-knikkers’.De burgemeester ontkende dat een bezoek aan de bar’s ook niet nodig zou zijn. ‘Dan zouden wij dertig gelegenheden moeten bezoeken. Maar we worden toch geconfronteerd met de gevolgen ervan? Maar bovendien moet u er op letten dat de algemene politieverordening nergens spreekt van het moeten verlenen van ontheffing maar van een kunnen verlenen. Er is niemand die mij kan verplichten. Maar bij mij geldt niet alleen de openbare orde, maar misschien nog wel zwaarder de veiligheid langs de weg’.

Een suggestie vanuit de overige aanwezigen was om dan maar de oproerpolitie uit Enschede te halen en die op laten inhakken. ‘Dan zijn we de oproerkraaiers zo kwijt’. Mulder bracht nog naar voren dat in de Papillon bezoekers van 14 jaar komen terwijl de ander gelegenheden een strenge controle houden op de minimumleeftijd van 16 jaar.

Mevrouw Plasman dacht ook nog aan een grote groep alleenstaanden, jongeren en gescheiden personen. ‘Als die niet uit kunnen gaan krijgen ze helemaal geen poot aan de grond’. Hetgeen de burgemeester deed opmerken dat ze dan toch wel bij de nieuwe huwelijksmarkt van de TROS terecht zouden kunnen. ‘Maar mensen, denk erom, dit is geen kwestie van Cafehoudertje-pesten’. Op donderdagmiddag om vier uur hebben we nog een eerder geplande zitting van de commissie en dan zal ik er voor instaan dat een deputatie van U de gelegenheid krijgt om als spreekbuis voor uw vakgenoten te fungeren. U kunt dan nogmaals uw wensen en grieven aan de commissie voorleggen.Maar ook daar wordt nog niets beslist, dat gebeurt in de raadsvergadering.