Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Mentaliteit Oosteinders‘De mentaliteit van de Oosteinders, op enkele uitzonderingen na, laat heel wat te wensen over’, schrijft de heer P.Vleesman als eigenaar van de Papillon Bar onder andere aan de gemeente. Ten eerste worden wij geboycot bij elk evenement dat hier op het Oosteinde plaatsvindt.

Het is ons ter ore gekomen, dat enkele leden van de winkeliersvereniging hun lidmaatschap op zullen zeggen bij onze toetreding. Dit zal wel gebaseerd zijn op dubieuze redenen. Wij zijn óók middenstanders! Men heeft premies, door ons aangeboden, tijdens de wielerronde van Hardenberg, afgeslagen’.

‘Wat de synagoge en het schoolgebouw betreft graag het volgende: deze historische panden maken op het ogenblik een haveloze indruk. Ligt dat aan ons? Volgens de omstanders wel! Voor ons is het helemaal door te wijzen naar de gebroken ramen en deuren en daarna op ons pand’.
‘Wij hebben zelf meermalen geconstateerd, dat deze ramen niet sneuvelen na het sluitingsuur, maar door de week. Deze ramen worden veelal ingegooid door scholieren tijdens de middagpauze en na schooltijd. Dáár wordt niet op gereageerd!’

Verder schrijft de heer Vleesman ook, niet te willen ontkennen dat de Papillon Bar een grote trekpleister is voor de jeugd. Waarom? Omdat er zoveel gevochten wordt of omdat het zo ongezellig is?  ‘Nee, omdat het omgekeerde waar is.  Wij vervullen een sociale functie omdat wij de bezoekers opvangen en begeleiden Waar moet de jeugd anders naar toe?’

‘Als bar zijnde doen wij al het mogelijke om ook buiten de bar de ‘overlast’ en het ‘vandalisme’ te bestrijden, doordat wij de volgende regel toepassen: Diegene die bij vandalisme zijn betrokken worden door ons geweigerd en hier houden wij ons ook aan! Wij houden ons hier al vier jaar aan, als enigste exploitant zouden wij durven zeggen’.

‘Het enigste, om overlast te voorkomen, is, om aan bepaalde figuren, die zich niet aan de gedragsregels kunnen houden, een lokaalverbod in de plaats Hardenberg op te leggen. Moeten wij en onze klanten lijden onder het wangedrag dat plaatsvindt door mensen, die allang door ons geweigerd worden en die zich bij andere exploitanten ophouden? Deze mensen zijn er de oorzaak van’.