Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

spandoeken in de raad‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’. ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Het waren twee van de spandoeken die er wellicht voor het eerst in de geschiedenis in de raadszaal van het Hardenberger raadhuis op waren gehangen voor de aanvang van de raadsvergadering.

Er was een enorme belangstelling van publieke zijde voor deze raadsvergadering, omdat de nota ‘Vechten tegen de bierkaai’ aan de orde zou komen. Via een geluidsverbinding komen eveneens meeluisteren in de trouwzaal, welke eveneens afgeladen vol was. Toen burgemeester en wethouders met gemeentesecretaris drs. G.Jonker de raadzaal binnen kwamen, zei de burgemeester erover, dat over het plaatsen van deze spandoeken geen overleg met B en W was geweest. ‘Het zou wel fatsoenlijk zijn geweest als daarover overleg was gepleegd, maar als u er geen Poolse landdag van maakt, dan heb ik er niet de minste moeite mee’.

Rookwolken
De CDA-er Hamhuis trok parallellen tussen het alcoholgebruik en het roken. ‘Op dit moment zit ik dan ook gehuld in de rookwolken zoals die momenteel door het hoofd van politie om me heen worden gelegd’, zei de heer Hamhuis, die een paar meter voor de heer van Brakel in de raadzaal zat. Voor hij tot die uitspraak kwam deelde burgemeester Van Splunder mee, dat er op het laatste moment nog een vijftal brieven voor de raad binnen waren gekomen. Van de heren Timmerman, consulent van de nationale horecabond en Plasman, beiden met de strekking een beslissing uit te stellen.

spandoeken in de raad 2

Van de klanten van de Papillon Bar ‘die de dupe dreigen te worden van een klein groepje’ van veel handtekeningen voorzien en een brief van de bewoners van Oosteinde, welke zich niet zouden kunnen verenigen met een uitstel van de beslissing.