Geschiedenis
Reunie_005 Reunie_016 img20190828_18293194

Heerlijk helder HardenbergMet ingang van 1 december zullen alle horecagelegenheden elke avond (of nacht zoals u wilt) om 00.30 uur moeten sluiten. Daarnaast wordt een streng ontheffingsbeleid gevoerd, waarbij uitsluitend voor bruiloften, uitvoeringen en andere gelegenheden van bijzondere en incidentele aard ontheffing voor één dag wordt verleend. Dit is het resultaat van het gevecht tegen de bierkaai, gebaseerd op deze nota die als discussiestuk verleden jaar (1978) werd gepresenteerd en halverwege dit jaar door de bewoners van het Oosteinde, op grond van de gerezen en toenemende overlast in een stroomversnelling werd gebracht. Hoewel het college van B en W had voorgesteld om op zaterdag en zondag om 00.00 uur te sluiten had dit college geen moeite om de voorstellen van de raad, algehele sluiting om 00.30 uur, over te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel aanvaard.  Bovendien werd besloten om bij gemeentelijke openbare recepties geen alcoholhoudende dranken meer te schenken. De besluiten werden genomen in een met spandoeken versierde raadszaal waar teksten waren te lezen als: ‘Laat de caféhouder vrij, dan is de burger blij’, en ‘Wij wensen vrijheid van sluitingsuur’. Dit was voor de burgemeester mr. L. van Splunder reden om op te merken dat er geen enkel overleg met de huishoudelijke dienst was geweest. ‘Dat zou toch wel wat eleganter zijn geweest. Maar we willen niet kinderachtig wezen en ze, zolang het geen Poolse landdag wordt, niet verwijderen’. De discussies werden geopend met een uitgebreid betoog van Hamhuis (CDA) die constateerde dat wel de titel van de nota maar niet de inhoud voldoende bekend is geworden.  Opmerkelijk was zijn mededeling, die overigens nog niet kon worden nagegaan, dat de bieromzet in de sporthal De Meet, groter zou zijn dan in de plaatselijke horecagelegenheden. Hamhuis vroeg zich af of een sluitende exploitatie van de sportaccommodaties soms afhankelijk wordt van de drankomzet.

Heerlijk helder fotoKomende bij het voorstel van het sluitingsuur stelde de CDA-woordvoerder dat de woonfunctie de oudste rechten heeft, zij het in een gepast kader. ‘Het leefpatroon is echter voor veel mensen veranderd en men zoekt de gezelligheid meer buitenshuis en in de late en nachtelijke uren. Wij kunnen daar geen waarde-oordeel over uit spreken’. Het CDA was van mening dat het plegen van overleg zou kunnen leiden tot uitstel van de te nemen maatregelen voor de tijd van een half jaar en dat dit een onmogelijke zaak zou worden.